Joe Rogan & Joey Diaz on Gambling AddictionJoe Rogan and Joey Diaz talk about gambling.

Taken from Joe Rogan Experience #1072 w/Joey Diaz:

source